XX.PL
Strona glowna Ostatnio wywołane
Edycja domeny Nowe Regulamin
  Najpopularniejsze Kontakt / Abuse / Admin

 • Rejestracja w serwisie jest dostępna zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych.

 • Każdy po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem może zarejestrować dowolną ilość domen z zastrzeżeniem rejestracji na zapas tzn. każda z rejestrowanych domen musi wskazywać na istniejący adres storony polskojęzycznej (polskiej).

 • Utrzymanie własnego adresu jest całkowicie bezpłatne, nie pobieramy za korzystanie z serwisu żadnych opłat.

 • Konto Użytkownika jest zabezpieczone hasłem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych Użytkownika w przypadku nieuprawnionego użycia jego konta.

 • Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść stron WWW znajdujących się w subdomenach udostępnionych przez serwis

 • Zabrania się zakładenia aliasu przekerowującego do plilków wykonywalnych (*.exe) - w szczególności wskazujących na dialery oraz wskazującego na strony z nielegalną zawartością.

 • Każda nazwa domeny będąca zastrzeżoną dla innego podmiotu lub zawierająca treści niezgodne z prawem może zostać usunięta bez ostrzeżenia w trybie natychmiastowym.

 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności w wypadku, gdy zostanie stwierdzone, że do nazwy będącej przedmiotem rejestracji mają prawa osoby trzecie.

 • Domena może zostać usunięta w przypadku, gdy nie będzie używana (nie zostanie odnotowane żadne wejście) w okresie jednego miesiąca.

 • Serwis dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy serwisu.

 • Na adres e-mail podany podczas rejestracji mogą być wysyłane wiadomości reklamowe i promocyjne.

 • Serwis nie odpowiada jednak za ewentualne awarie i usterki. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przypadki wadliwego działania publicznej sieci telefonicznej lub teleinformatycznej, sieci krajowych, międzyoperatorskich lub międzynarodowych, awarii linii energetycznych będą innych awarii leżących poza wpływem serwisu.

 • Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia lub odwołania rejestracji domeny według własnego uznania a także do podejmowania decyzji co jest naruszeniem niniejszego Regulaminu.

 • Domeny, których nazwa nie ma nic wspólnego z treścią będą kasowane bez ostrzeżenia

randki | własny sklep internetowy | ogłoszenia towarzyskie | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny | rozrywka
toplsta | amatorki | reklama internetowa

usuń dane z xx.pl