Info · News · Tech · Nauka · Biznes · Moto · Historia · Kultura · TV · Film · Dokument · Hobby · Sport · Muzyka · Rozrywka · Ciekawostki · Gry · WTF

dodano: 2017-02-22 15:45:45 przez: anonim typ: Ciekawostki
dodano: 2017-02-20 11:34:20 przez: anonim typ: Rozrywka
dodano: 2017-02-19 22:59:50 przez: anonim typ: WTF


To portret z XVI wieku, przedstawiający Antoniettę Gonzalez. Jaka przypadłość ją dotknęła? Hirsutyzm. An­to­niet­ta Gon­za­le­z, por­tre­to­wa­na również przez Lavinię Fontanę - odzie­dzi­czy­ła tę przy­pa­dłość po swoim ojcu - Pedro Gon­za­le­zie. Zarówno on jak i cztery z jego sied­mior­ga dzieci były nad­mier­nie owło­sio­ne. Mimo szla­chec­kie­go po­cho­dze­nia, przez współ­cze­snych nie byli w pełni uznawani za ludzi.

źródło
<<< Pierwsza  << Poprzednia  Strona: 1 / 2  Następna >>  Ostatnia >>>


[1]2